Privātuma politika un personas datu apstrāde

SIA “OPTIMERA LATVIA” Privātuma politika.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā.
Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “OPTIMERA LATVIA” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA OPTIMERA LATVIA ievāc no mājas lapas, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem avotiem.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA “OPTIMERA LATVIA” interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē).
SIA “OPTIMERA LATVIA” rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 

Definīcijas

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu apstrāde

Komerciālie paziņojumi

Sīkdatņu politika

Saites uz trešo pušu mājas lapām

Videonovērošanas politika

 
SIA “OPTIMERA LATVIA”   ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA “OPTIMERA LATVIA”   interneta mājas lapā.