Logo
Preču katalogs
Izpārdošana

Pirkumu grozā nav nevienas preces

Lai pievienotu preces, dodies uz preču katalogu.

Videonovērošanas politika

Videonovērošanas politika SIA “OPTIMERA LATVIA” objektos

Domājot par Jūsu un sabiedrības drošību kopumā lielveikalos “Būvniecības ABC” Ata ielā 5a, Rīga un Mūkusalas ielā 93, Rīga veikalu telpās , stāvlaukumā un noliktavas teritorijā notiek videonovērošana. Šajā dokumentā ir aprakstīts, kā un kur mēs apstrādājam personas datus saistībā ar videonovērošanu. Videonovērošana tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulas 6.pantu īpašuma aizsardzībai un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Videonovērošana tiek veikta:

  • lai novērstu, kontrolētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī aizsargātu Jūsu un citu personu vitāli svarīgās intereses, tajā skaitā veselību un dzīvību;
  • nodrošinātu drošību (klientiem, darbiniekiem, dokumentiem, informācijai);
  • konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, krāpšanu naudas darījumos un citas nelikumīgas darbības veikala un noliktavas telpās un ārpus tā;
  • lai Jūs varētu novietot noteiktu laiku (līdz 2 h) transportlīdzekli mūsu uzņēmuma stāvvietās pie lielveikaliem “Būvniecības ABC” Ata ielā 5a, Rīga un Mūkusalas ielā 93, Rīga, kā arī nodrošināt kārtību tajās, kā arī lai novērstu vai atklātu noziegumus. 

Jūsu iegūtie personas dati, t.i. transportlīdzekļa valsts numurs, Jūsu attēls un ieraksti, kā arī visi citi Jūsu personas dati un darbība, kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana tiek veikta Mūsu likumīgo interešu un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzībai. Videonovērošnas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no videonovērošanas aparatūras tehniskajām iespējām un iestatījumiem, izņemot gadījumus, kad pārkāptas īpašuma aizskārums un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizskārums. “Būvniecības ABC” Ata ielā 5a, Rīga iegūtie dati tiek glabāti video arhīvā ne ilgāk kā - 40 dienas, pēc tam ieraksta dati tiek automātiski dzēsti. "Būvniecības ABC” Mūksalas ielā 93, Rīga iegūtie dati tiek glabāti video arhīvā ne ilgāk kā 23 dienas, pēc tam ieraksta dati tiek automātiski dzēsti.

Jūsu iegūtie personas dati, t.i. Jūsu attēls un ieraksti, kā arī visi citi Jūsu personas dati un darbība, kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana var tikt vai tiek nodoti:

  • pirmstiesas izmeklēšnas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai pēc to pieprasījuma;
  • pakalpojumu sniedzējam, apsardzes kompānijai saskaņā ar līguma noteikumi;
  • ja nebūsiet veicis samaksu par transportlīdzekļa novietošanu uzņēmuma stāvvietās mēs izmantosim zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību un ielūkosimies transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk arī Reģistrs), lai ar Transportlīdzekļa Numura palīdzību uzzinātu Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, kas mums nepieciešami, lai ar Jums sazinātos.

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm.

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams izdzēst noteiktus personas datus.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIMERA LATVIA"

Ata iela 5a, Rīga, LV-1009

Reģ. Nr. 40003140449

Tālruņa nr. +371 28305151,

E-pasts: DL-Optimera-LV-birojs@saint-gobain.com

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz zemāk minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.

Agita.Kalneniece@saint-gobain.com vai Ata ielā 5a, Rīga, LV 1009 ar atzīmi : Datu aizsardzības specialists.